WeideKompas

Jij oriënteert? Obs’Herbe informeert!

Zich oriënteren op weidegang

Zet ik gewoon de poort open of hoe begin ik écht aanweidegang?

Kan ik met weidegang een hoger saldo halen?     

Riskeer ik niet te veel productieschommelingen?

Hoe moet ik dat extra werk verrichten?

WeideKompas reikt informatie aan die jou in staat stelt om een realistisch beeld te vormen van wat er kán met beweiding. En dat is méér dan je zou denken!

  • Lezingen
  • Informatie en artikelen
  • Interessante links

Lezingen

Voordracht in studieclub

“In vijf stappen naar de weide”

Een inleiding op weidegang. Waarom opnieuw of beter (niet) gaan weiden? “In vijf stappen naar de weide” geeft een overzicht van het zoekproces waarbij elkeen het beweidingssysteem vindt dat bij hem of haar past. Tot slot bekijken we ook nog hoe we het rantsoen aanpassen in de stal tijdens het beweidingsseizoen.

“Dagelijks omweiden”

Met dagelijks omweiden behalen de koeien de hoogste opname van vers gras en behaal je ook het hoogste saldo. Dagelijks omweiden vergt meer aandacht en kennis dan andere weidesystemen, maar het loont dubbel en dik. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen als melkveehouder, verschaffen we inzicht in de groeicyclus van gras en hoe hierop te anticiperen zodat we de koe op het juiste moment bij het gras krijgen. Hoe kunnen we dadelijk dit intensieve weidemanagement praktisch toepassen op ons bedrijf?

Interesse? Informeer of boek uw lezing.